Økonomi

Vores lokale arbejde finansieres udelukkende ved hjælp af frivillige gaver. Vil man støtte vores arbejde økonomisk, kan dette ske ved at overføre penge til

Danske Bank: Reg.1551 kontonr. 3906876

Gaver til LM er fradragsberettigede, så hvis du opgiver dit Cpr. nr. i forbindelse med indbetalingen af gaverne, vil beløbet ved årets slutning blive indberettet til SKAT som en fradragsberettiget gave.

Hjertelig tak for ethvert bidrag til vores arbejde.

Bestyrelsen

Kasserer: Åse Jensen