Onsdag d. 06. Jan kl. 19:00

Cellegrupper – online


Vi deler livets glæder og sorger, og vi beder sammen til Gud om disse forhold.
Herefter taler vi om Bibelens budskab til os.
Emne: Lina Sandell – Et smertefuldt tab