Onsdag d. 31. Mar kl. 19:00

Cellegrupper – online


Vi deler livets glæder og sorger, og vi beder sammen til Gud om disse forhold.
Herefter taler vi om Bibelens budskab til os.
Emne: